Het consult

Een eerste consult duurt ongeveer een uur en een vervolgconsult een half uur.

De behandeltijd die cliëntgerelateerd plaatsvindt buiten aanwezigheid van de cliënt wordt in rekening gebracht, onder de noemer individueel dieetvoorschrift. Deze tijd wordt besteed aan analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies.

De volgende consulten worden gehanteerd binnen onze praktijk:

Tijd (min)
1e consult 60
Vervolgconsult 30
Kort weegconsult 15
Telefonisch consult 15 – 30

Basisverzekering

Uit het basispakket van uw zorgverzekeraar worden de kosten voor 3 behandeluren per kalenderjaar vergoed. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is soms een verwijsbrief van uw (huis)arts noodzakelijk (zie hiervoor uw polis). Diëtistenpraktijk Stella Dings heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Aanvullende verzekering

Heeft u naast uw basisverzekering een aanvullend pakket, dan worden er afhankelijk van uw verzekeraar meer dieetconsulten vergoed.

Ketenzorg

Chronische aandoeningen, zoals Diabetes, CVRM en COPD vallen onder de ketenzorg. Meestal worden de hiermee samenhangende kosten uit uw basisverzekering vergoed (hiervoor geldt dan géén eigen risico).
Per regio is ketenzorg anders geregeld; graag informeer ik u vooraf.

Eigen risico

De vergoeding uit de basisverzekering (muv ketenzorg) valt onder het eigen risico. Het verplicht eigen risico voor verzekerden vanaf 18 jaar bedraagt € 385,- (2018-2019).
[Voor verzekerden onder 18 jaar en vergoeding uit ketenzorg geldt er dus géén eigen risico ]

Dieetadvies obv basis-/aanvullende verzekering

Het tarief per 15 minuten varieert per zorgverzekeraar en bedraagt circa € 15,00. Indien het consult binnen de basis-/aanvullende verzekering valt, wordt dit rechtstreeks in rekening gebracht bij uw zorgverzekering.
In de overige gevallen ontvangt u een rekening.

Afspraken afzeggen

Afspraken dienen minimaal 24 uur (één dag) van tevoren te worden afgezegd. Indien het consult niet tijdig is afgezegd, wordt de gereserveerde gesprekstijd in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.