Dieetverklaring Belastingdienst

In de volgende situaties kunnen wij een dieetverklaring voor u opmaken:

  • Wanneer er sprake is van een diagnose die overeenkomt met de diagnose op het dieetverklaringsformulier.

  • Wanneer we u een bepaald dieet hebben geadviseerd en u nog bij ons onder behandeling bent (d.w.z. < 3 mnd geleden een afspraak)

  • Wanneer we u een bepaald dieet hebben geadviseerd, u daarvoor niet meer onder begeleiding bent, maar we wel hebben besloten dat het dieet blijvend is (door middel van een herintroductie van het betreffende voedingsmiddel waarna klachten ontstonden). Dit laatste moet tijdens onze begeleiding hebben plaatsgevonden.


Voor het opmaken en verwerken van de dieetverklaring rekenen wij een tarief van € 21,00.