Het consult

Een eerste consult duurt ongeveer een uur en een vervolgconsult een kwartier tot een half uur. Naast het gesprek met u, -de directe tijd-, heeft de diëtist tijd nodig om bijvoorbeeld uw voeding te berekenen, uw persoonlijke voedingsadvies op te stellen en uw arts te rapporteren. Dit heet indirecte tijd. Zowel de directe- als de indirecte tijd wordt in rekening gebracht. De volgende consulten worden gehanteerd binnen de praktijk:

Directe tijd
(min)
Indirecte tijd
(min)
1e consult 60 30
Vervolgconsult 15-30 15
kort weegconsult 15
Telefonisch consult 15

Basisverzekering

Uit het basispakket van uw zorgverzekeraar worden de kosten voor 3 behandeluren per kalenderjaar vergoed. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is soms een verwijsbrief van uw (huis)arts noodzakelijk (zie hiervoor uw polis). Diëtistenpraktijk Stella Dings heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Aanvullende verzekering

Heeft u naast uw basisverzekering een aanvullend pakket, dan worden er afhankelijk van uw verzekeraar meer dieetconsulten vergoed.

Ketenzorg

Chronische aandoeningen, zoals Diabetes, CVRM en COPD vallen onder de ketenzorg. Meestal worden de hiermee samenhangende kosten uit uw basisverzekering vergoed (hiervoor geldt dan géén eigen risico).
Per regio is ketenzorg anders geregeld; graag informeer ik u vooraf.

Eigen risico

De vergoeding uit de basisverzekering (muv ketenzorg) valt onder het eigen risico. Het verplicht eigen risico voor verzekerden vanaf 18 jaar bedraagt € 385,- (2017-2018).
[Voor verzekerden onder 18 jaar en vergoeding uit ketenzorg geldt er dus géén eigen risico ]

Dieetadvies obv basis-/aanvullende verzekering

Het tarief per 15 minuten varieert per zorgverzekeraar en bedraagt circa € 15,00. Indien het consult binnen de basis-/aanvullende verzekering valt, wordt dit rechtstreeks in rekening gebracht bij uw zorgverzekering.
In de overige gevallen ontvangt u een rekening.

Afspraken afzeggen

Afspraken dienen minimaal 24 uur (één dag) van tevoren te worden afgezegd. Indien het consult niet tijdig is afgezegd, wordt de gereserveerde gesprekstijd in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.